Split aerodrom u suradnji sa KFK d.o.o i Oblikovanje prostora d.o.o.